நல்ல தகவல்.. ஆசியாவிலேயே இந்தியாவில் தான் அடுத்த வருஷம் சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்குமாம்!  Oneindia TamilGoogle செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020 The report added that India has emerged as the leader of salary growth projection in Asia Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020 The report added that India has emerged as the leader of salary growth projection in Asia

நல்ல தகவல்.. ஆசியாவிலேயே இந்தியாவில் தான் அடுத்த வருஷம் சம்பள உயர்வு அதிகமாக இருக்குமாம்! | salaries in india, expected to see 9.2 per cent salary growth in 2020, highest in Asia - Tamil Oneindia

Korn Ferry Global said salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020. This data was drawn from Korn Ferrys pay database which contains data for more than 20 million job holders in 25,000 organisations across more than 130 countries in world. Korn Ferry Global said salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020. This data was drawn from Korn Ferrys pay database which contains data for more than 20 million job holders in 25,000 organisations across more than 130 countries in world.

நீங்க சம்பளம் வாங்குபவரா.. 2020ல் சம்பளம் அதிகரிக்குமாம்.. அதுவும் 9.2% வளர்ச்சியடையுமாம்..! | Korn Ferry Global said salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020 - Tamil Goodreturns

2020-ம் ஆண்டில் ஆசியாவிலேயே அதிக அளவில் இந்தியாவில் ஊழியர்களின் சம்பளம் 9.2 சதவீதம் உயரக்கூடும் என ஆய்வில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020, highest in Asia: Report || 2020-ம் ஆண்டில் ஆசியாவிலேயே அதிக அளவில் இந்தியாவில் ஊழியர்களின் சம்பள விகிதம் உயரக்கூடும்

வருகிற 2020-ம் ஆண்டு இந்தியர்களின் ஊதிய உயர்வு 9.2 சதவிகிதமாக அதிகரித்திருக்கும் என ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது | Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020வருகிற 2020-ம் ஆண்டு இந்தியர்களின் ஊதிய உயர்வு 9.2 சதவிகிதமாக அதிகரித்திருக்கும் என ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது | Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020

ஊதிய உயர்வு 9.2% ஆக அதிகரிக்கும்... ஆசியாவிலேயே அதிக சம்பளம் தரும் நாடாக இந்தியா உயரும்! | Salaries in India likely to rise by 9.2% in 2020– News18 Tamil