பிலிப்பைன்சில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 செ.மீ. கடலில் மூழ்கும் கிராமம்  தினத் தந்திGoogle செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
பிலிப்பைன்சில் கிராமம் ஒன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 செ.மீ. கடலில் மூழ்கி வருவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

As rising seas threaten, Philippines village sinks 4 centimetres every year || பிலிப்பைன்சில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 செ.மீ. கடலில் மூழ்கும் கிராமம்

Sitio Pariahan, about 17 km (10.5 miles) north of Manila, is sinking about 4 cm (1.5 inches) every year because of sea water risening. Sitio Pariahan, about 17 km (10.5 miles) north of Manila, is sinking about 4 cm (1.5 inches) every year because of sea water risening.

பிலிப்பைன்ஸில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடலில் 4 செ.மீ. அளவுக்கு மூழ்கும் கிராமம்! | A village in Philipines drown 4 cm every year because of sea rise - Tamil Oneindia

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 4 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மூழ்கிக் கொண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதுஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 4 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மூழ்கிக் கொண்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது

பருவநிலை மாற்றத்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 செமீ மூழ்கும் கிராமம்! | Rising seas threaten early end for sinking village in philippines

புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்னையால் கடல்நீர் மட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள Sitio Pariahan என்ற கிராமம் வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சூழல்.புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்னையால் கடல்நீர் மட்டம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4 செமீ அளவுக்கு மூழ்கும் கிராமம் - Lankasri News