1. இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் இல்லா அமைச்சரவை: கட்சியை குறை சொல்லும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பைஸர் முஸ்தபா  BBC தமிழ்
  2. இலங்கை அமைச்சரவையில் முஸ்லிம்கள் இடம்பெறாமைக்கான காரணம் என்ன? முன்னாள் அமைச்சர் பைஸர்  Tamilwin
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
"அமைச்சரவையில் முஸ்லிம்கள் இல்லை என்பது சிக்கலான விடயம்தான். ஆனாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பின்னர் இந்தக் குறையைத் தீர்த்து வைக்கப் பார்ப்போம்.""அமைச்சரவையில் முஸ்லிம்கள் இல்லை என்பது சிக்கலான விடயம்தான். ஆனாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பின்னர் இந்தக் குறையைத் தீர்த்து வைக்கப் பார்ப்போம்."

இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் இல்லா அமைச்சரவை: கட்சியை குறை சொல்லும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பைஸர் முஸ்தபா - BBC News தமிழ்

இலங்கை அரசாங்கத்தில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படாமைக்கு ஜனாதிபதியோ, பிரதமரோ காரணம் அல்ல என்றும், சிறிலங்கா சுத்திரக் கட்சியே இந்தத் தவறுக்கு காரணம் எனவும், முன்னாள் அமைச்சரும், சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பைஸர் முஸ்தபா.இலங்கை அரசாங்கத்தில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள்.

இலங்கை அமைச்சரவையில் முஸ்லிம்கள் இடம்பெறாமைக்கான காரணம் என்ன? முன்னாள் அமைச்சர் பைஸர் - Tamilwin