1. எகிப்து.. துருக்கியில் இருந்து இந்தியா வருகிறது வெங்காயம்.. விலை எப்போது குறையும் தெரியுமா?  Oneindia Tamil
  2. எகிப்து,துருக்கியில் இருந்து வெங்காயம் இறக்குமதி - மத்திய அரசு  தினத் தந்தி
  3. வெங்காய விலை உயர்வுக்குக் காரணம் என்ன? எப்போது விலை குறையும்?  Vikatan
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Ministry of Consumer Affairs: MMTC places order for import of 11000 MT of Onions from Turkey which will begin arriving from late December/early January; 11000 MT is in addition to the 6090 MT of Onions arriving from Egypt mid-December. Ministry of Consumer Affairs: MMTC places order for import of 11000 MT of Onions from Turkey which will begin arriving from late December/early January; 11000 MT is in addition to the 6090 MT of Onions arriving from Egypt mid-December.

எகிப்து.. துருக்கியில் இருந்து இந்தியா வருகிறது வெங்காயம்.. விலை எப்போது குறையும் தெரியுமா? | Onions arriving from Egypt and Turkey mid-December and early January : Ministry of Consumer Affairs - Tamil Oneindia

எகிப்து, துருக்கியில் இருந்து வெங்காயம் இறக்குமதி செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Ministry of Consumer Affairs: MMTC places order for import of 11000 MT of Onions from Turkey which will begin arriving from late December/early January || எகிப்து,துருக்கியில் இருந்து வெங்காயம் இறக்குமதி - மத்திய அரசு