1. உருவாகப் போகிறதா நித்தியானந்தா நாடு! சொந்தமாக தனித்தீவு வாங்கி குடியேறிவிட்டாராம் நித்தியானந்தா.  மௌவல்
  2. சொந்தமாக தனித்தீவு... `தனிநாடு' ப்ளான்... மத்திய அரசை அதிரவைத்த நித்தி!  விகடன்
  3. Junior Vikatan - 04 December 2019 - உல்லாச கைலாசா! | Nityananda absconding issue  விகடன்
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
உருவாகப் போகிறதா நித்தியானந்தா நாடு! சொந்தமாக தனித்தீவு வாங்கி குடியேறிவிட்டாராம் நித்தியானந்தா. உருவாகப் போகிறதா நித்தியானந்தா நாடு! சொந்தமாக தனித்தீவு வாங்கி குடியேறிவிட்டாராம் நித்தியானந்தா.

உருவாகப் போகிறதா நித்தியானந்தா நாடு! சொந்தமாக தனித்தீவு வாங்கி குடியேறிவிட்டாராம் நித்தியானந்தா. - Mowval