1. 6ஜி தொழில்நுட்பப் பணிகளைத் தொடங்கியது சீனா..!  News18 தமிழ்
  2. சீனா: 6G தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆய்வு ஆரம்பம் - TamilSeithi News & Current Affairs  Seithi
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
6 ஜி தொழில்நுட்பத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரத் தயாராகி வருகிறது சீனா | China Starts Research and Development Work on 6G Connectivity Technology6 ஜி தொழில்நுட்பத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரத் தயாராகி வருகிறது சீனா | China Starts Research and Development Work on 6G Connectivity Technology

6ஜி தொழில்நுட்பப் பணிகளைத் தொடங்கியது சீனா..! | China Starts Research and Development Work on 6G Connectivity Technology– News18 Tamil

சீனா 6G என்னும் ஆறாம் தலைமுறைத் தொலைத்தொடர்புக் கட்டமைப்புச் சேவைகளுக்கான தொழில்நுட்பம் குறித்து ஆராயத் தொடங்கியுள்ளது. சீனா 6G என்னும் ஆறாம் தலைமுறைத் தொலைத்தொடர்புக் கட்டமைப்புச் சேவைகளுக்கான தொழில்நுட்பம் குறித்து ஆராயத் தொடங்கியுள்ளது. 

சீனா: 6G தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆய்வு ஆரம்பம் - TamilSeithi News & Current Affairs