1. இந்தியாவின் புதிய வரைபடம் - நரேந்திர மோதி அரசு மீது நேபாளம் கோபத்தில் இருப்பது ஏன்?  BBC தமிழ்
  2. வைரலாகும் இந்தியாவின் புதிய வரைபடம்  மாலை மலர்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
புதிய வரைபடத்தில் ஒரே ஒரு மாற்றம்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், அது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் பகுதிகளை மத்திய அரசு நிர்வகிக்கும் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றியமைத்தது மட்டும்தான் என்றும் இந்திய தரப்பில் கூறப்படுகிறது.புதிய வரைபடத்தில் ஒரே ஒரு மாற்றம்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், அது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் பகுதிகளை மத்திய அரசு நிர்வகிக்கும் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றியமைத்தது மட்டும்தான் என்றும் இந்திய தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவின் புதிய வரைபடம் - நரேந்திர மோதி அரசு மீது நேபாளம் கோபத்தில் இருப்பது ஏன்? - BBC News தமிழ்

ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டப்பிரிவு 370 நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் புதிய வரைபடம் என கூறி பல்வேறு வரைபடங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி வருகின்றன.

வைரலாகும் இந்தியாவின் புதிய வரைபடம் || Viral map of India shows wrong bifurcation of JK