1. `ரீசார்ஜபிள் உலகை உருவாக்கியவர்கள்'- வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசை தட்டிச் சென்ற மூவர்!  விகடன்
  2. 97 வயது விஞ்ஞானி உட்பட 3 பேருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு  Oneindia Tamil
  3. 3 பேருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு  தினமலர்
  4. 96 வயது விஞ்ஞானி குட்எனாஃப் உள்பட மூவருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு : லித்தியம் அயன் ரீசார்ஜ் பேட்டரி தந்த பரிசு  BBC தமிழ்
  5. வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு : 3 விஞ்ஞானிகள் பகிர்வு  மாலை மலர்
  6. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு

2019 Nobel Prize in Chemistry awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” 2019 Nobel Prize in Chemistry awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.”

97 வயது விஞ்ஞானி உட்பட 3 பேருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு | 2019 Nobel Prize in Chemistry announced for development of lithium-ion batteries - Tamil Oneindia

Dinamalar world no.1 Tamil website | Tamil News | Tanil Nadu | Breaking News | Political | Business | Cinema | Sports |

2019 வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

The 2019 NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, MStanley Whittingham and Akira Yoshino || 2019 வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு அறிவிப்பு

நியாயமாக வழங்கப்பட்டால் பல விஷயங்களுக்கு எனக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

‘நோபல் பரிசு நியாயமாக வழங்கப்படுவதில்லை’ - டிரம்ப் வருத்தம் || Donald Trump thinks the Nobel Prize committee is against him

"நாம் தொடர்பு கொள்ளவும், வேலை செய்யவும், படிக்கவும், இசை கேட்கவும், அறிவைத் தேடவும் பயன்படுகிற எளிதில் கொண்டு செல்லும் மின்னணு சாதனங்களுக்கு ஆற்றல் தருவதற்கு லித்தியம் அயன் மின்கலன்கள் பயன்படுகின்றன" என்று அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது."நாம் தொடர்பு கொள்ளவும், வேலை செய்யவும், படிக்கவும், இசை கேட்கவும், அறிவைத் தேடவும் பயன்படுகிற எளிதில் கொண்டு செல்லும் மின்னணு சாதனங்களுக்கு ஆற்றல் தருவதற்கு லித்தியம் அயன் மின்கலன்கள் பயன்படுகின்றன" என்று அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

96 வயது விஞ்ஞானி குட்எனாஃப் உள்பட மூவருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு : லித்தியம் அயன் ரீசார்ஜ் பேட்டரி தந்த பரிசு - BBC News தமிழ்

The 2019 Nobel Prize in Chemistry was awarded on Tuesday to John B Goodenough, M Stanley Whittingham and Akira Yoshino for the invention and development of lithium-ion batteries.2019ம் ஆண்டு வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு, மேம்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் பேட்டரியைக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள் மூவருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு: மேம்படுத்தப்பட்ட லித்தியம் அயன் பேட்டரி கண்டுபிடித்த மூவருக்கு பகிர்ந்தள- Dinamani