1. பலூன், பாட்டில்மூடி.. கையளவு ஆமைக்குட்டியின் வயிற்றில் 104 பிளாஸ்டிக் துண்டுகள்.. இப்படியே போனால்..  Oneindia Tamil
  2. இறந்த ஆமையின் வயிற்றில் 104 பிளாஸ்டிக் துகள்கள்  தினமலர்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
A baby turtle that washed up in Boca Raton, Florida, died shortly after it was found by the Gumbo Limbo Nature Center last week. The loggerhead sea turtle was found with 104 pieces of plastic in its stomach that it ate while swimming in the ocean, reports Today.A baby turtle that washed up in Boca Raton, Florida, died shortly after it was found by the Gumbo Limbo Nature Center last week. The loggerhead sea turtle was found with 104 pieces of plastic in its stomach that it ate while swimming in the ocean, reports Today.

பலூன், பாட்டில்மூடி.. கையளவு ஆமைக்குட்டியின் வயிற்றில் 104 பிளாஸ்டிக் துண்டுகள்.. இப்படியே போனால்.. | more than 100 plastic pieces found in a baby turtle intestine - Tamil Oneindia

Dinamalar world no.1 Tamil website | Tamil News | Tanil Nadu | Breaking News | Political | Business | Cinema | Sports |