1. மொபைல்போனில் பேசிக்கொண்டே படுக்கையில் அமர்ந்தவர் பாம்புகள் கடித்து பலி  தினத் தந்தி
  2. செல்போனில் பேசியபடி பாம்புகள் மீது அமர்ந்த பெண்: பரிதாபமாக உயிரிழப்பு | Talking On Phone, Woman Sits On Snakes, Gets Bitten And Dies  tv.puthiyathalaimurai.com
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
மொபைல்போனில் பேசிக்கொண்டே படுக்கையில் அமர்ந்தவர் பாம்புகள் கடித்து பலியானார்.

UP woman sits on snakes while talking on phone; gets bitten, dies || மொபைல்போனில் பேசிக்கொண்டே படுக்கையில் அமர்ந்தவர் பாம்புகள் கடித்து பலி

பாம்புகள் இனச் சேர்க்கையில் இருந்த போது, அந்தப் பெண் அதன் மீது அமர்ந்ததால், அவை கடித்துள்ளன...பாம்புகள் இனச் சேர்க்கையில் இருந்த போது, அந்தப் பெண் அதன் மீது அமர்ந்ததால், அவை கடித்துள்ளன...

செல்போனில் பேசியபடி பாம்புகள் மீது அமர்ந்த பெண்: பரிதாபமாக உயிரிழப்பு | Talking On Phone, Woman Sits On Snakes, Gets Bitten And Dies