1. டிம் கூக் வெளியிட்ட புரோ மாடல்.. வந்தது ஐபோன் 11 புரோ & புரோமேக்ஸ்!  Oneindia Tamil
  2. ஆப்பிள் வரலாற்றில் முதல்முறை.. டிம் கூக் வெளியிட்ட புரோ மாடல்.. வந்தது ஐபோன் 11 புரோ & புரோமேக்ஸ்!  Oneindia Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
#iPhone11nnஆப்பிள் நிறுவனம் முதல்முறையாக தனது ஐபோன் மாடல்களில் புரோ மாடல்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஆம் ஐபோன் 11 புரோ மற்றும் ஐபோன் 11 புரோ மேக்ஸ் ஆகிய மாடல்களை வெளியிட்டுள்ளது.nnFirst time in history: Apple release pro version, iPhone 11 Pro and Pro Max outs in the market in an unexpected rate.Videos - Tamil Oneindia

டிம் கூக் வெளியிட்ட புரோ மாடல்.. வந்தது ஐபோன் 11 புரோ & புரோமேக்ஸ்! - Oneindia Tamil

“There is literally no reason *goes to the apple website* that I need to *clicks iPhone* get an iPhone 11 pro *clicks view pricing* because my old phone works fine enough *selects preferred configuration* to get me through my day. *sets alarm for 5am on Friday*”

Philip DeFranco on Twitter: "There is literally no reason *goes to the apple website* that I need to *clicks iPhone* get an iPhone 11 pro *clicks view pricing* because my old phone works fine enough *selects preferred configuration* to get me through my day. *sets alarm for 5am on Friday*"

“The picture of Apple’s AR efforts from iOS 13 is very different to what one might expect. It points to the headset being a much more passive display accessory for iPhone than a device with an OS of its own. The iPhone seems to do everything; ARKit is the compositor”

Steve Troughton-Smith on Twitter: "The picture of Apple’s AR efforts from iOS 13 is very different to what one might expect. It points to the headset being a much more passive display accessory for iPhone than a device with an OS of its own. The iPhone seems to do everything; ARKit is the compositor"

“Seeing multiple people on here say that their iPhones have been acting up in the past few days...just as the new iPhones are being announced by Apple! Wow! https://t.co/JUwUjk7Gwj”

Yashar Ali 🐘 on Twitter: "Seeing multiple people on here say that their iPhones have been acting up in the past few days...just as the new iPhones are being announced by Apple! Wow!… https://t.co/SwuvrPG31w"

“Is this just a coincidence that I wore this dress on the same day as Apple iPhone 11’s launch #iPhone11”

Malala on Twitter: "Is this just a coincidence that I wore this dress on the same day as Apple iPhone 11’s launch #iPhone11… "

Apple's new iPhones bring greatly improved cameras and new colors, among other things.Apple's new iPhones bring greatly improved cameras and new colors, among other things.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max: Hands-on with Apple’s new phones | Ars Technica