1. அமேசானுக்கு அபராதம்  Dinamalar
  2. குக்கர் விற்பனை செய்தது தப்பா? அமேசான் நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!  Goodreturns Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு

Dinamalar world no.1 Tamil website | Tamil News | Tamil Nadu | Breaking News | Political | Business | Cinema | Sports |

Amazon Fined Rs 1 Lakh For Selling Sub-Standard Pressure Cookers | குக்கர் விற்பனை செய்தது தப்பா? அமேசான் நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!Amazon Fined Rs 1 Lakh For Selling Sub-Standard Pressure Cookers | குக்கர் விற்பனை செய்தது தப்பா? அமேசான் நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!

குக்கர் விற்பனை செய்தது தப்பா? அமேசான் நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! | Amazon Fined Rs 1 Lakh For Selling Sub-Standard Pressure Cookers - Tamil Goodreturns