1. இனி பேஸ்புக்கில் ஷாப்பிங் செய்ய முடியாது… அவர்கள் வேறு பாதையில் கவனம் செலுத்த போகிறார்களாம்…  Dinasuvadu Tamil
  2. எல்லாரும் சூனா பானா ஆக முடியுமா? பேஸ்புக் படுதோல்வி.. அக்டோபர் 1 முதல் புல்ஸ்டாப்..!  Goodreturns Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு

இனி பேஸ்புக்கில் ஷாப்பிங் செய்ய முடியாது… அவர்கள் வேறு பாதையில் கவனம் செலுத்த போகிறார்களாம்… | Dinasuvadu Tamil

Facebook stops Live Shopping feature from October 1; Copied from China but failed, Now reels important target எல்லாரும் சூனா பானா ஆக முடியுமா? பேஸ்புக் படுதோல்வி.. அக்டோபர் 1 முதல் புல்ஸ்டாப்..!Facebook stops Live Shopping feature from October 1; Copied from China but failed, Now reels important target எல்லாரும் சூனா பானா ஆக முடியுமா? பேஸ்புக் படுதோல்வி.. அக்டோபர் 1 முதல் புல்ஸ்டாப்..!

எல்லாரும் சூனா பானா ஆக முடியுமா? பேஸ்புக் படுதோல்வி.. அக்டோபர் 1 முதல் புல்ஸ்டாப்..! | Facebook stops Live Shopping feature from October 1; Copied from China but failed, Now reels target - Tamil Goodreturns