1. இந்து ராஷ்டிரா: மத வெறுப்பை பரப்பும் ஆயுதமாகும் இசை  BBC Tamil
  2. இந்து ராஷ்டிரா: இந்துக்களை வலிமையானவர்களாக உணரவைக்கும் பெருமிதமா?  BBC Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
வெறுப்பைப் பரப்ப இசை ஒரு வழியாக முடியுமா? முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்து வலதுசாரி சித்தாந்தத்தை ஆதரிப்பவர்களின், வெறுப்புப் பேச்சுகள் மற்றும் இழிவான சொற்களுடன் அச்சுறுத்தலாகவும் அமைந்த பாடல்களும் சமூக ஊடகங்களில் அதிகமாக பரவி வருகின்றன.வெறுப்பைப் பரப்ப இசை ஒரு வழியாக முடியுமா? முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்து வலதுசாரி சித்தாந்தத்தை ஆதரிப்பவர்களின், வெறுப்புப் பேச்சுகள் மற்றும் இழிவான சொற்களுடன் அச்சுறுத்தலாகவும் அமைந்த பாடல்களும் சமூக ஊடகங்களில் அதிகமாக பரவி வருகின்றன.

www.bbc.com