கப் உடைந்தும் அலட்சியம் காட்டிய சாதனை நாயகன்  myKhel TamilGoogle செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Yashasvi Jaiswal could not recollect how the trophy was broken Yashasvi Jaiswal could not recollect how the trophy was broken

கப் உடைந்தும் அலட்சியம் காட்டிய சாதனை நாயகன் | Yashasvi Jaiswal's man-of-the-series trophy reportedly broke in two pieces - myKhel Tamil

Access Denied

இந்திய வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு வழங்கப்பட்ட உலகக் கோப்பை தொடர் நாயகள் டிராபி இரண்டு துண்டுகளாக.இந்திய வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு வழங்கப்பட்ட.

இந்திய வீரருக்கு வழங்கப்பட்ட உலகக் கோப்பை தொடர் நாயகன் டிராபி இரண்டு துண்டுகளாக உடைந்தது! எப்படி நடந்தது? - Lankasri News