1. உசைன் போல்ட் சாதனையை முறியடித்த கர்நாடக "கம்பலா" வீரர்...!  UpdateNews360
  2. மின்னல் வேகம்! உசைன் போல்ட்டின் உலக சாதனையை உடைத்து எறிந்த கிராமத்து மனிதர்.. வைரல் ஆன இந்தியர்!  myKhel Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Quick Share2009 ஆம் ஆண்டு பெர்லின் நகரத்தில் நடந்த வேர்ல்ட் அத்லெடிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் 100 மீட்டரை 9.58 வினாடிகளிலும் 200...

உசைன் போல்ட் சாதனையை முறியடித்த கர்நாடக "கம்பலா" வீரர்...! - Updatenews360.com | Tamil News Online | Live News | Breaking News Online | Latest Update News

Karnataka Villlager beat Usain Bolt’s world record during Kambala race. His name is Srinivasa Gowda, who is a Kambala jockey and he achieved this record in the Kambala race. Karnataka Villlager beat Usain Bolt’s world record during Kambala race. His name is Srinivasa Gowda, who is a Kambala jockey and he achieved this record in the Kambala race.

மின்னல் வேகம்! உசைன் போல்ட்டின் உலக சாதனையை உடைத்து எறிந்த கிராமத்து மனிதர்.. வைரல் ஆன இந்தியர்! | Karnataka Villlager beat Usain Bolt’s world record during Kambala race - myKhel Tamil