1. பாகிஸ்தானில் மூன்றாம் திருமணம் செய்ய முயன்ற கணவரை அடித்து உதைத்த முதல் மனைவி  BBC தமிழ்
  2. பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு: 3-வது திருமணம் செய்ய இருந்த கணவரை அடித்து, உதைத்த முதல் மனைவி  தினத் தந்தி
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
ஆசிஃப் ரஃபீக்கின் முதல் மனைவிக்கு, இரண்டாவது மனைவி கொடுத்த தகவலால், அவருக்கு மூன்றாவது திருமணம் நடக்கவிருந்தது குறித்து தெரியவந்துள்ளது.ஆசிஃப் ரஃபீக்கின் முதல் மனைவிக்கு, இரண்டாவது மனைவி கொடுத்த தகவலால், அவருக்கு மூன்றாவது திருமணம் நடக்கவிருந்தது குறித்து தெரியவந்துள்ளது.

பாகிஸ்தானில் மூன்றாம் திருமணம் செய்ய முயன்ற கணவரை அடித்து உதைத்த முதல் மனைவி - BBC News தமிழ்

பாகிஸ்தானில் 3-வது திருமணம் செய்ய இருந்த கணவரை முதல் மனைவி அடித்து, உதைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Pakistan: The husband to marry 3rd beat, kicked the first wife || பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு: 3-வது திருமணம் செய்ய இருந்த கணவரை அடித்து, உதைத்த முதல் மனைவி