1. நான் சிரித்தால்: சினிமா விமர்சனம்  BBC தமிழ்
  2. நான் சிரித்தால் திரை விமர்சனம்  Cineulagam
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
கதாநாயகனுக்கு வரும் விசித்திரமான பிரச்சனையை வைத்து ஒரு முழு நீள காமெடி படத்தை உருவாக்க நினைத்திருக்கிறார் இயக்குனர். ஆனால், ஒரு சில காட்சிகளைத் தவிர, பெரும்பாலான காட்சிகள் மெல்லிய சிரிப்பைக்கூட ஏற்படுத்துவதில்லை.கதாநாயகனுக்கு வரும் விசித்திரமான பிரச்சனையை வைத்து ஒரு முழு நீள காமெடி படத்தை உருவாக்க நினைத்திருக்கிறார் இயக்குனர். ஆனால், ஒரு சில காட்சிகளைத் தவிர, பெரும்பாலான காட்சிகள் மெல்லிய சிரிப்பைக்கூட ஏற்படுத்துவதில்லை.

நான் சிரித்தால்: சினிமா விமர்சனம் - BBC News தமிழ்

சோகம் வந்தால் சிரிப்பு வரும் வித்தியாசமான நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதி எப்படி மீண்டும்.சோகம் வந்தால் சிரிப்பு வரும் வித்தியாசமான நோயால்.

நான் சிரித்தால் திரை விமர்சனம் - Cineulagam