1. பிஎஸ்என்எல் விடுத்த எச்சரிக்கை.! இனி இதை செய்தால் உங்கள் நம்பர் உடனடி BLOCK!  Gizbot Tamil
  2. BSNL எச்சரிக்கை! இனிமேல் "இப்படி" செய்தால் உங்கள் நம்பர் BLOCK செய்யப்படும்!  Samayam Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
BSNL:பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை அறிவித்த வண்ணம் உள்ளது, BSNL gives Strict Warning for Commercial Calls and SMSBSNL:பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை அறிவித்த வண்ணம் உள்ளது, BSNL gives Strict Warning for Commercial Calls and SMS

BSNL: பிஎஸ்என்எல் விடுத்த எச்சரிக்கை.! இனி இதை செய்தால் உங்கள் நம்பர் உடனடி BLOCK! | BSNL gives Strict Warning for Commercial Calls and SMS - Tamil Gizbot

news: BSNL நிறுவனம் தனது பொறுமையை இழந்துவிட்டதாக தெரிகிறது. ஏனெனில் தனியார் நிறுவனங்கள் கூட தங்கள் பயனர்களை "இதை" செய்ய விடுவதில்லை!news: BSNL நிறுவனம் தனது பொறுமையை இழந்துவிட்டதாக தெரிகிறது. ஏனெனில் தனியார் நிறுவனங்கள் கூட தங்கள் பயனர்களை "இதை" செய்ய விடுவதில்லை!