1. வெளிநாட்டிலிருந்து டிவி இறக்குமதி செய்ய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு  dinamalarnellai.com
  2. ‘டிவி’ இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடு மத்திய அரசு ஆலோசனை  தினமலர்
  3. ‘திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு 5 சதவீத நிலம் ஒதுக்க வேண்டும்’  தினமலர்
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Dinamalar, Dinamalar Nellai - வெளிநாட்டிலிருந்து டிவி இறக்குமதி செய்ய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு - புதுடில்லிவெளிநாடுகளில் இருந்து டிவிக்களை இறக்குமதி செய்வதற்கும் நாற்காலி மேஜை ஆகியவற்றை இறக்குமதி செய்வதற்கும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. தினமலர்

வெளிநாட்டிலிருந்து டிவி இறக்குமதி செய்ய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு | Dinamalar