1. தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்- தமிழக வீராங்கனை ஜோஸ்னா காலிறுதிக்கு தகுதி  மாலை மலர்
  2. தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்: அரைஇறுதியில் ஜோஸ்னா, சுனைனா  தினத் தந்தி
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
77-வது தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடப்பு சாம்பியனான தமிழக வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா மத்தியபிரதேச வீராங்கனை ராதிகா ரத்தோரை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்- தமிழக வீராங்கனை ஜோஸ்னா காலிறுதிக்கு தகுதி || Senior National Squash Joshna Chinappa qualify quarterfinals

77-வது தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை நேரு பார்க்கில் நடந்து வருகிறது.

National Senior Squash Josna and Sunina at the end of the half || தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்: அரைஇறுதியில் ஜோஸ்னா, சுனைனா