1. ஆவலை தூண்டிவரும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாருதி ஸ்விஃப்ட் காரின் அறிமுக விபரம் கசிந்தது... எப்போது என தெரியுமா?  DriveSpark Tamil
  2. இந்திய சாலையில் முதன்முறையாக காட்சித்தந்த 2021 மாருதி ஸ்விஃப்ட் ஃபேஸ்லிஃப்ட் கார்!! மார்ச்சில் அறிமுகம்  DriveSpark Tamil
  3. மாருதி ஸ்விஃப்ட் ஃபேஸ்லிஃப்ட் இந்திய அறிமுகம் எப்போது? - புதிய தகவல்கள்!  DriveSpark Tamil
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Read in Tamil: இந்தியர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் காரின் அறிமுகம் எப்போது என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது. இதுகுறித்த தகவலை இப்பதிவில் காணலாம்.Read in Tamil: இந்தியர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாருதி சுசுகி ஸ்விஃப்ட் காரின் அறிமுகம் எப்போது என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது. இதுகுறித்த தகவலை இப்பதிவில் காணலாம்.

ஆவலை தூண்டிவரும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாருதி ஸ்விஃப்ட் காரின் அறிமுக விபரம் கசிந்தது... எப்போது என தெரியுமா? - Tamil DriveSpark