1. ஹாங்காங்கில் அரசுக்கு எதிராக உச்சகட்ட போராட்டம்... இன்னொரு தியான்மென் ஆக விஸ்வரூபம்?  Oneindia Tamil
  2. ஹாங்காங்கில் வெடித்தது வன்முறை - குவியும் போராட்டக்காரகள் தொடரும் பதற்றம்  BBC தமிழ்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Hong Kong activists Protest continue over the extradition bill. Hong Kong activists Protest continue over the extradition bill.

ஹாங்காங்கில் அரசுக்கு எதிராக உச்சகட்ட போராட்டம்... இன்னொரு 'தியான்மென்' ஆக விஸ்வரூபம்? | Hong Kong Protest continue over extradition bill - Tamil Oneindia

ஹாங்காங்கில் குற்றவாளிகள் என சந்தேகிக்கும் நபரை சீனாவிடம் ஒப்படைக்கும் திட்டத்துக்கு எதிராகத்தான் தற்போது இந்த போராட்டம் வெடித்துள்ளது.ஹாங்காங்கில் குற்றவாளிகள் என சந்தேகிக்கும் நபரை சீனாவிடம் ஒப்படைக்கும் திட்டத்துக்கு எதிராகத்தான் தற்போது இந்த போராட்டம் வெடித்துள்ளது.

ஹாங்காங்கில் வெடித்தது வன்முறை - குவியும் போராட்டக்காரகள் தொடரும் பதற்றம் - BBC News தமிழ்