1. அதிமுக ஆலோசனை கூட்டம்: 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்  தினத் தந்தி
  2. ஒற்றை தலைமை என்ற விவாதமே இல்லை.. 5 தீர்மானங்களுடன் அதிமுக கூட்டம் நிறைவு  Oneindia Tamil
  3. உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிட உறுதி; பாஜக வெற்றிக்கு மகிழ்ச்சி; அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 5 தீர்மானங்கள்  தி இந்து
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
அதிமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

AIADM consultative meeting || அதிமுக ஆலோசனை கூட்டம்: 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

AIADMK Distrcit Secretaries Meeing has completed in Chennai Party Head Office and Five Resolution are fulfilled in the meeting AIADMK Distrcit Secretaries Meeing has completed in Chennai Party Head Office and Five Resolution are fulfilled in the meeting

ஒற்றை தலைமை என்ற விவாதமே இல்லை.. 5 தீர்மானங்களுடன் அதிமுக கூட்டம் நிறைவு | Five Resolution are fulfilled in AIADMK District Secretary meeting - Tamil Oneindia

விரைவில் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் சிறப்புடன் பணியாற்றி, வெற்றி பெற்றிட உறுதி ஏற்று, அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.விரைவில் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் சிறப்புடன் பணியாற்றி, வெற்றி பெற்றிட உறுதி ஏற்று, அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிட உறுதி; பாஜக வெற்றிக்கு மகிழ்ச்சி; அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 5 தீர்மானங்கள் - இந்து தமிழ் திசை