1. உங்கள் அபத்தமான வார்த்தைகளுக்கு தமிழர் வரலாறு பதில் தரும்... பா.ரஞ்சித்துக்கு கருணாஸ் பதிலடி!  FilmiBeat Tamil
  2. ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் தீண்டப்படாதவர்கள் யார்? - வரலாற்று ஆய்வாளர் பேட்டி  BBC தமிழ்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Actor turned politician Karunas condemning director Pa.Ranjith for his worst remarks on Tamil King Raja Raja Chozan. Actor turned politician Karunas condemning director Pa.Ranjith for his worst remarks on Tamil King Raja Raja Chozan.

” பிராமண ஆய்வாளர்கள் தங்களை மேன்மையாக காட்டிக் கொள்வதற்காக வளமான நிலங்கள் எல்லாம் தங்களிடம் இருந்தது என்று எழுதிவிட்டு சென்றுவிட்டார்கள்” என்கிறார் மே.து.ராசுகுமார்.” பிராமண ஆய்வாளர்கள் தங்களை மேன்மையாக காட்டிக் கொள்வதற்காக வளமான நிலங்கள் எல்லாம் தங்களிடம் இருந்தது என்று எழுதிவிட்டு சென்றுவிட்டார்கள்” என்கிறார் மே.து.ராசுகுமார்.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் தீண்டப்படாதவர்கள் யார்? - வரலாற்று ஆய்வாளர் பேட்டி - BBC News தமிழ்

சோழர்களை ஏன் டார்கெட் செய்கிறார்கள்..?! - Dhinasari News - உரத்த சிந்தனைசோழர்களை ஏன் டார்கெட் செய்கிறார்கள்..?! - Dhinasari News - உரத்த சிந்தனை

சோழர்களை ஏன் டார்கெட் செய்கிறார்கள்..?! - Dhinasari News