1. பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று மீண்டும் கூடுகின்றது  News 1st - Tamil
  2. மீண்டும் கூடுகின்றது தெரிவுக்குழு! ஹிஸ்புல்லா, இலங்கக்கோனிடம் பதிவு செய்யப்படவுள்ள சாட்சியம்  Tamilwin
  3. ஏப்ரல் 21 தாக்குதல்: விசேட பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு ஹிஸ்புல்லாவை அழைக்க தீர்மானம்  News 1st - Tamil
  4. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Colombo (News 1st) ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பிலான விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று (13ஆம் திகதி) பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பிலான விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று (13ஆம் திகதி) பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் கூடவுள்ளது.Colombo (News 1st) ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பிலான விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று (13ஆம் திகதி) பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஏப்ரல் 21 தாக்குதல் தொடர்பிலான விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று (13ஆம் திகதி) பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும் கூடவுள்ளது.

பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று மீண்டும் கூடுகின்றது - Newsfirst

உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று பிற்பகல் 2 மணிக்கு மீண்டும்.உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்கள் தொடர்பான.

மீண்டும் கூடுகின்றது தெரிவுக்குழு! ஹிஸ்புல்லா, இலங்கக்கோனிடம் பதிவு செய்யப்படவுள்ள சாட்சியம் - Tamilwin