1. உடல் எடை குறைப்பை தாமதப்படுத்தும் 5 கெட்ட பழக்கங்கள்!!  NDTV Tamil
  2. உடல் எடையைக் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான டையட் முறை!  Indian Express Tamil
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
Skipping meals can be especially detrimental to health when you are following some weight loss diet. Make sure you eat your meals on time, no matter how busy you are. And, never let boredom be a reason for snacking or an additional meal in the day.உங்கள் உறக்கம் சீராக இல்லையென்றால் உடல் எடை தானாக அதிகரிக்கும். 

5 Bad Habits That Are Making Quick Weight Loss Harder Than Usual For You | உடல் எடை குறைப்பை தாமதப்படுத்தும் 5 கெட்ட பழக்கங்கள்!!

Weight Loss Diet Foods : உடல் எடையை குறைக்க இந்த உணவுகளை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்கலாம்.Weight Loss Diet Foods : உடல் எடையை குறைக்க இந்த உணவுகளை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்கலாம்.

Weight Loss Diet Foods : Reduce weight by eating this four amazing food - உடல் எடையைக் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான உணவுகள்

“Am I losing weight from my year of growing and foraging 100% of my food? Only 3 pounds and I'm 161 days in. Here's an update on that: https://t.co/JDFtRdUM53”

Rob Greenfield on Twitter: "Am I losing weight from my year of growing and foraging 100% of my food? Only 3 pounds and I'm 161 days in. Here's an update on that: https://t.co/JDFtRdUM53… https://t.co/oW09ZYf54j"

“This 21-Day plan is fantastic for glowing skin, long-term weight loss, and vibrant health! Includes a complete list of the #foods to eat and the foods avoid to fight inflammation! https://t.co/wyG2PiDtIe #healthy”

Julie Montagu on Twitter: "This 21-Day plan is fantastic for glowing skin, long-term weight loss, and vibrant health! Includes a complete list of the #foods to eat and the foods avoid to fight inflammation! https://t.co/wyG2PiDtIe #healthy… https://t.co/CNA43V6AL3"