1. தூக்கத்தில் குறட்டை… அலட்சியம் வேண்டாம்!  UK NEWS
  2. தூக்கத்தில் குறட்டை... அலட்சியம் வேண்டாம்  மாலை மலர்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு
நாம் விடும் குறட்டை, நம் உடலையே பாதிக்கக்கூடும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? நமது குறட்டை நம் ஆயுளை குறைக்கும் என்றால் அதை நம்புவீர்களா?. இது குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

தூக்கத்தில் குறட்டை... அலட்சியம் வேண்டாம் || Snoring health problem