தன்னைத் தானே அதிபர் என்று அறிவித்த ஜூவான் கொய்டா: அமெரிக்கா, கனடா ஆதரவு!  Samayam Tamil

international news: வெனிசுலாவில் ஜூவான் கொய்டா தன்னைத் தானே அதிபர் என்று அறிவித்ததைத் ...

Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு