1. டிசம்பர் காலாண்டில் 3,609 கோடி ரூபாய் லாபம் அடைந்த இன்போசிஸ்!  News18 தமிழ்
  2. டிசிஎஸ் 3-ம் காலாண்டு அறிக்கை வெளியீடு: ரூ. 8,105 கோடி லாபம்!  News18 தமிழ்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு

இந்தியாவின் இரண்டாம் மிகப் பெரிய ஐடி மென்பொருள் சேவைகள் நிறுவனமான இன்போசிஸ் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலான காலாண்டில் 3,069 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் அடைந்துள்ளது.

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய ஐடி மென்பொருள் சேவைகள் நிறுவனமான டிசிஎஸ் 2019 ஜனவரி 10-ம் தேதி நடப்பு நிதி ஆண்டுக்கான மூன்றாம் காலாண்டு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

At its maximum price and size, the buyback will include 103.250 million shares, comprising around 2.36% of the company’s paid-up capital on a standalone basis

Infosys had registered net profit of Rs 5,129 crore in the October-December 2017 quarter. This time however, net profit registered is Rs 5,129

Information technology (IT) major, Infosys, on Friday posted net profit of Rs 3,609 crore for the third quarter.Get latest Business online at cnbctv18.com