1. உலக பெரும் பணக்காரர் அமேசான் உரிமையாளர் மனைவியை பிரிந்தார்  தினத் தந்தி
  2. அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ்- மெக்கென்சி மணவிலக்கு: 25 ஆண்டுகால இல்லறம் முறிகிறது  BBC தமிழ்
  3. Google செய்திகள் இல் முழு கவரேஜையும் காட்டு

China's economic growth is projected to slow down to 6.2 each in 2019 and 2020 and 6 per cent in 2021, according to the January 2019 Global Economic Prospects report released by the World Bank.

China's GDP growth remains robust with the support of resilient consumption, the World Bank said Tuesday in a newly released report on the global economic outlook.

Nigeria’s real GDP growth will expand by 2.2 per cent in 2019, the World Bank said in its annual Global Economic Prospects published on Wednesday, ...